PROVÁDĚNÍ INSPEKCÍ JEŘÁBŮ - změna ČSN

14/11/2014

Vážení obchodní přátelé,

 

v souladu s ustanovením zákona 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. c)  v návaznosti na změnu normy ČSN ISO 9927-1 Vám zasíláme následující informaci týkající se provádění inspekcí Vámi provozovaných jeřábů, které byly v této normě upřesněny. Platnost normy je od 1.11.2014.

 

Všechny níže uvedené „inspekce“ musí být prováděny kompetentní osobou uvedenou v návodech k jeřábům, a o každé inspekcí musí být učiněn písemný záznam.

 

Jedná se o následující druhy inspekcí, jejichž rozsah musí vycházet z návodu výrobce. V případě, že není rozsah inspekcí v návodu výrobce, určí rozsah inspekce „kompetentní osoba“:

Denní inspekce – vizuální kontrola a funkční zkouška jeřábu před započetím práce, provádí jeřábník – zápis se provádí do deníku ZZ

Běžná inspekce – jedná se o servisní inspekci, kterou musí provádět pracovník údržby v intervalech nejdéle co 3 měsíce; z inspekce musí být vyhotovena samostatná písemná zpráva

Periodická inspekce – pro provádění tohoto druhu inspekce musí být vypracován pracovní postup; interval nesmí překročit 12 měsíců; provádí odborný technik (dříve provozní technik nebo tzv. pověřená osoba) nebo revizní technik; písemná zpráva musí být uložena v deníku jeřábu

 

Dále bylo upřesněno provádění tzv. mimořádných inspekcí, velkých inspekcí a důkladných periodických inspekcí. V uvedené normě je upřesněno, kdy a za jakých okolností se tyto inspekce mají provádět.

 

V případě nejasností kontaktujte našeho revizního technika ZZ Ing. Petra Andiela tel: 777 639 904 nebo e-mail: petr.andiel@neweltom.cz

 

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Váš dodavatel služeb BOZP


« zpět