CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI - změna v označování od 1.6.2015

03/12/2014

Chemické látky a směsi – změna v označování od 1.6.2015

 

Od 1. 6. 2015 musí být všechny chemické látky i směsi klasifikovány, označovány a baleny pouze v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008, (dále jen „Nařízení“), které je závazné ve všech členských státech EU.

Pro směsi uvedené na trh před 1. 6. 2015 platí přechodné období do 1. 6. 2017. Od tohoto data musí být všechny směsi přeznačeny a přebaleny.

Podle „Nařízení“ se změna týká označení a symbolů chemických látek a směsí a musí se používat:

Ø standardní věty o nebezpečnosti – H-věty (dříve R-věty)

Ø  pokyny pro bezpečné zacházení – P-věty (dříve S-věty)

Ø nové výstražné symboly nebezpečnosti (viz. níže)

 

Tato klasifikace a značení musí být uvedena rovněž v bezpečnostních listech chemických látek a směsí.

 

 Váš dodavatel služeb BOZP, PO a životního prostředí

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.