Vstupní školení z předpisů BOZP a PO vedoucích zaměstnanců

01/07/2015

 

Vážení obchodní přátelé,

 

v rámci zkvalitnění vstupního školení z předpisů BOZP a PO, které je organizováno každé pondělí v prostorách naší firmy, Vás laskavě žádám o sdělení informace, zda se vstupního školení zúčastní také nový „vedoucí zaměstnanec“.

Takovou informaci zašlete e-mailem nebo sdělte telefonicky našemu pracovníkovi (garantovi), který vykonává činnosti pro Vaší firmu, nebo ji zašlete na mail: neweltom@neweltom.cz

 

Pro vedoucí zaměstnance bude ve stejnou dobu organizováno samostatné školení, mimo prostory kde probíhá školení pro zaměstnance.

Vámi sdělená informace nám umožní předem připravit prostory pro školení vedoucích zaměstnanců, kteří by měli získat i jiné informace, než jsou sdělovány zaměstnancům.

 

Těším se na další spolupráci s Vámi

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, PhD., jednatel 


« zpět