Novela zákoníku práce

28/08/2015

 

Vážení obchodní přátelé,

 

k 1. 10. 2015 vstoupí v účinnost zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 

Novela zavádí nově jedenáctou část: „NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY“.

Novela umožňuje zaměstnavateli provádět kontrolu věcí, popřípadě prohlídky zaměstnanců z důvodu ochrany majetku.

Dále novela řeší povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele týkající se náhrady schodku na svěřených hodnotách a škody vzniklou ztrátou svěřených věcí. Vymezuje povinnosti týkající se odvrácení škody a náhrady škody za odložené věci a dále rozsah a způsob náhrady vzniklé škody a nemajetkové újmy včetně zproštění se povinnosti k náhradě.

Zproštění se zaměstnavatele zcela nebo zčásti za škodu nebo nemajetkovou újmu při vzniku pracovního úrazu je nově uvedeno v § 270 (původně § 367), náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je v § 271c (původně § 372), definice pracovního úrazu je uveden v § 271k (původně § 380) a ustanovení týkající se projednání způsobu a výše náhrady škody nebo nemajetkové újmy je uvedeno v § 271r (původně § 369 odst. 1).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu  nebo nemoci z povolání se řídí ustanovením § 205d zákona 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v platném znění (§ 365 odst. 1).

 

V části dvanácté zákon 205/2015 Sb. ruší:

Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů

 

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, PhD., jednatel 


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.