Novela zákoníku práce

28/08/2015

 

Vážení obchodní přátelé,

 

k 1. 10. 2015 vstoupí v účinnost zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 

Novela zavádí nově jedenáctou část: „NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY“.

Novela umožňuje zaměstnavateli provádět kontrolu věcí, popřípadě prohlídky zaměstnanců z důvodu ochrany majetku.

Dále novela řeší povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele týkající se náhrady schodku na svěřených hodnotách a škody vzniklou ztrátou svěřených věcí. Vymezuje povinnosti týkající se odvrácení škody a náhrady škody za odložené věci a dále rozsah a způsob náhrady vzniklé škody a nemajetkové újmy včetně zproštění se povinnosti k náhradě.

Zproštění se zaměstnavatele zcela nebo zčásti za škodu nebo nemajetkovou újmu při vzniku pracovního úrazu je nově uvedeno v § 270 (původně § 367), náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění je v § 271c (původně § 372), definice pracovního úrazu je uveden v § 271k (původně § 380) a ustanovení týkající se projednání způsobu a výše náhrady škody nebo nemajetkové újmy je uvedeno v § 271r (původně § 369 odst. 1).

 

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu  nebo nemoci z povolání se řídí ustanovením § 205d zákona 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 74/1994 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb. a vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v platném znění (§ 365 odst. 1).

 

V části dvanácté zákon 205/2015 Sb. ruší:

Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů

 

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, PhD., jednatel 


« zpět