Nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

28/08/2015


Vážení obchodní přátelé,

 

ve Sbírce zákonů ČR vyšel pod číslem 206/2015 Sb. zcela nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů, tzv. zákon o pyrotechnice. Zákon je účinný od 4. 9. 2015.

 

Zákon určuje povinnosti pro výrobce, dovozce a distributora pyrotechnických výrobků.
Zákon určuje postup při pořádání ohňostroje a ohňostrojových pracích.
Dále specifikuje podmínky pro skladování pyrotechnických výrobků v prodejní místnosti, v příručním skladu a ve skladu a podmínky prodeje pyrotechnických výrobků ve stánku.
Zákon stanoví rozsah povinného označování pyrotechnických výrobků.
V případě porušení ustanovení tohoto zákona vymezuje výši finančních postihů, a to do až do výše 5 mil. Kč.

 

Níže uvádíme výňatky z některých pasáží zákona.
   1. Povinné označování pyrotechnických výrobků (v jazyce státu EU, v němž má být výrobek dodán na trh)
      a. označení CE + identifikační číslo oznámeného subjektu
      b. údaje o výrobci (název, adresu, popřípadě ochranná známka)
      c. registrační číslo (předepsaný obsah)
      d. název, druh, číslo a šarži pyrotechnického výrobku
      e. minimální věkovou hranici osoby, které může být pyrotechnický výrobek prodán (podle kategorie pyrotechnického výrobku          = kat F1 nad 15 let nad 18 let kat. F2; nad 21 let kat. F3; odborně způsob. osoba kat. F4)
      f. návod k použití
      g. čistý obsah výbušných látek
      h. doba použitelnosti
      i. u kategorie F3 a F4 rok výroby
      j. údaje o bezpečné vzdálenosti u výrobků, u kterých je to vhodné.
      k. u zábavní pyrotechniky navíc:
            i. kat. F1, F2, F3 - je-li to vhodné „pouze pro venkovní použití a minimální bezpečná vzdálenost"
            ii. kat. F4 – pouze pro použití osobami s odbornou způsobilosti a minimální bezpečná vzdálenosti

 

   2. Ohňostroj a ohňostrojové práce
      a. OHŇOSTROJ
            i. Povinnost ohlásit 2 dny předem obecnímu úřadu a územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
            ii. Může provádět výrobce, dovozce, distributor nebo odborně způsobilá osoba pro zacházení s pyrotechnickým výrobkem
      b. OHŇOSTROJOVÉ PRÁCE
            i. Může provádět jen odborně způsobilá osoba pro zacházení s pyrotechnickým výrobkem
            ii. Na základě žádosti a následném Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu

 

   3. Minimální věková hranice osoby, které může být pyrotechnický výrobek prodán (stanoveno podle kategorie          pyrotechnického výrobku):
               kat. F1 – nad 15 let
               kat. F2 – nad 18 let
               kat. F3 – nad 21 let
               kat. F4 – jen odborně způsobilé osoby pro zacházení s pyrotechnickým výrobkem

 

4. Povinnosti dovozce a distributora
   Vést seznam subjektů:
      a. který mu pyrotechnický výrobek dodal
      b. komu pyrotechnický výrobek prodal
            i. název subjektu
            ii. IČO
            iii. datum dodání/prodání
      c. seznam uchovávat 10 let

      d. povinnost předložit seznam kontrolním orgánům (ČOI, ČBÚ, OBÚ)
      e. uvede-li na pyrotechnický výrobek svůj název nebo pyrotechnický výrobek upraví, vztahují se na něj povinnosti výrobce

 

5. Správní delikty – výše finančních postihů
   a. do 5 mil. Kč
         i. zpřístupňuje pyr. výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice
         ii. dodá na trh pyr. výrobek kat. F4 jiné osobě, než s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyr. výrobky
   b. do 1 mil. Kč
         i. skladuje nebo prodává pyr. výrobky, které nemají shodu a nejsou označeny
         ii. nepřijme opatření zajišťující zpřístupnění pyr. výrobků pouze osobám splňující věkové hranice
   c. do 500 tis. Kč
         i. neoprávněně použije značku CE
         ii. neskladuje pyr. výrobky podle požadavků zákona
         iii. nevede evidenci
         iv. překračuje povolené hmotnostní limity pro skladování v příručním skladu nebo v prodejní místnosti
         v. nemá prodejní stánek vybaven hasicím přístrojem

   d. do 100 tis. Kč
         i. nevede seznam
         ii. neuchovává seznam po dobu 10 let
         iii. nevede evidenci skladovaných pyr. výrobků
         iv. nezajistí zákaz činností v prostorách, kde jsou pyr. výrobky skladovány

 

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Ing. Ivan Kričfaluši, PhD., jednatel


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.