Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

05/11/2015

 

Vážení obchodní přátelé,

 

od 26.10.2015 platí nové nařízení vlády 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Nově je stanovena výše hodnoty jednoho bodu 250,- Kč, z původních 120,- Kč/bod.

Uvádíme zde rozsah bodového ohodnocení podle druhu zranění, nemoci z povolání a ztíženého společenského uplatnění:

  • pracovní úrazy – od 2 do 2 400 bodů
  • nemoci z povolání – od 50 do 1000 bodů
  • ztížené společenské uplatnění – od 30 do 6000 bodů

 

Vznikl-li nárok za bolest nebo ztíženého společenského uplatnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a nebyl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vydán lékařský posudek k odškodnění bolesti nebo ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle tohoto nařízení.

 

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, PhD., jednatel 


« zpět