Nový zákon o prevenci závažných havárií

30/11/2015

 

Vážení obchodní přátelé,

 

od 1.9.2015 je vydán nový zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.
Tento zákon ukládá všem uživatelům a provozovatelům OBJEKTŮ zpracovat seznam nebezpečných látek, které se v objektu vyskytují. Mezi takové látky patří např. čistící prostředky.
Tuto povinnost mají také uživatelé/provozovatelé, kteří zpracovali seznam nebezpečných látek podle dřívější právní úpravy, tj. zákona 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.

 

Týká se to látek, které jsou označeny jedním nebo více z níže uvedených piktogramů:

 

 

Na základě zpracovaného seznamu má uživatel/provozovatel povinnost vyhotovit jeden z níže uvedených dokumentů:

a)      Protokol o nezařazení

b)      Návrh na zařazení objektu do skupiny „A“

c)      Návrh na zařazení objektu do skupiny „B“

 

Zákon vymezuje, ve kterých případech a v jakém termínu musí uživatel/provozovatel zaslat dokument na územně příslušný krajský úřad.

 

Uživatel/provozovatel objektu se vystavuje uložení finančního postihu:

1.   do výše až 100.000,- Kč

a)   nevypracuje-li seznam nebezpečných látek

b)   nezpracuje-li Protokol o nezařazení

 

 2.  do výše 1 mil. Kč

a)   nezpracuje-li návrh na zařazení objektu do skupiny „A“ nebo „B“

 

 3.  do výše 5 mil. Kč

a)   nezpracuje-li „Bezpečnostní program“ pro objekty zařazené do skupiny „A“

b)   nezpracuje-li „Bezpečnostní zprávu“ pro objekty zařazené do skupiny „B“

 

Nabízíme Vám metodickou pomoc při zpracování seznamu látek, následně jeho posouzení v rozsahu citovaného zákona a vypracování „Protokolu o nezařazení“.

V případě nutnosti zařazení objektu do skupiny „A“ nebo „B“  Vás budeme kontaktovat za účelem řešení této situace.


Ceník za posouzení seznamu látek a vypracování „Protokolu o nezařazení“:


 

počet látek v ks

cena v Kč

do 5

1.000,-

6 až 12

1.700,-

13 až 20

3.150,-

20 až 39

5.400,-

40 až 50

7.650,-

nad 50

+ za každou další látku

7.650,-

+ 150,-


 

Bližší informace Vám poskytne náš zaměstnanec (garant pro Vaší společnost), který pro Vaši společnost vykonává služby BOZP a PO.

 

Za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.

jednatel společnosti

 
« zpět