Nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

10/05/2017

 

Vážení obchodní přátelé,

 

na základě zákona 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek jsou školy a školská zařízení povinna od 31. května 2017 splnit následující povinnosti:

  1. U vstupu do objektu umístit viditelnou grafickou značku „Kouření zakázáno" (viz obrázek).  2. U vstupu do objektu umístit text o velikosti písmen nejméně 1 cm v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě: „POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH CIGARET V TOMTO OBJEKTU JE ZAKÁZÁNO".

  3. Vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronických cigaret, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor školy opustila.

  4. V případě zřízení odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, musí tento tvořit uzavřenou část stavby, přičemž okna a dveře nesmí sloužit jako průchod do vnitřních prostor, kde je kouření zakázáno a větrání musí být mimo prostory objektu, aby nedocházelo k pronikání kouře do vnitřních prostor školy. U vstupu takového prostoru musí být umístěna grafická značka „Kouření povoleno" (viz obrázek).  5. U vstupu do odděleného prostoru ke kouření umístit text o velikosti písmen nejméně 5 cm v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě „ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET".

  6. Nachází-li se osoba mladší 18 let v odděleném prostoru ke kouření, vyzvat tuto osobu k opuštění tohoto prostoru.

  7. Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje. Výjimka platí pro školské zařízení, kde prodej alkoholických nápojů je v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělávání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a potravinářství.

  8. Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje prostřednictvím prodejního automatu.

 

Za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.

jednatel společnosti

 

 


« zpět