Novela zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně platná od 1. 8. 2017

01/08/2017

§ 6a ukládá právnickým a podnikajícím osobám povinnost provozovat činnost s vysokým požárním nebezpečím jen, pokud orgán státního požárního dozoru schválí posouzení požárního nebezpečí.

Tato povinnost se vztahuje také v případě změny provozované činnosti, která má vliv na již schválené posouzení požárního nebezpečí.

Zda provozuje právnická anebo podnikající fyzická osoba činnost s vysokým požárním nebezpečím, je uvedeno v požární dokumentaci, a to v „Začlenění objektu podle požárního nebezpečí“.

 

§ 6b ukládá povinnost právnickým a podnikajícím osobám, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo se zvýšeným požárním nebezpečím u které nejsou běžné podmínky pro zásah hasičů, zpracovat dokumentaci zdolávání požáru (Operativní plán nebo Operativní kartu).

 

§ 76c Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která provozuje činnost s vysokým požárním nebezpečím bez odsouhlaseného posouzení požárního nebezpečí, nebo která má povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požárů a tuto nezpracuje, se uloží pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

 

Pokuta se tedy uloží vždy při zjištění porušení výše uvedených povinností!!!


Za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.

jednatel společnosti« zpět