Změny upravující pracovnělékařské prohlídky

02/01/2023

Vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
Jedná se o novelu vyhlášky o pracovnělékařských službách, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2023.


Mezi hlavní změny vyhlášky patří:

 

 1. Pojem „Riziko ohrožení zdraví" byl nahrazen pojmem „Profesní riziko"

 2. Dohled na pracovišti se provádí nejméně 1 x za 3 roky u kategorií 2R, 3 a 4 a nebo jde-li o „profesní riziko". Dohled u kategorií 1 a 2 se provádí pouze, pokud tak stanoví zaměstnavatel nebo na žádost poskytovatele pracovnělékařských služeb (v těchto případech si frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů).

 3. Odpadá povinnost provádět periodické prohlídky pro kategorii 1 a 2 (pouze na žádost zaměstnavatele nebo zaměstnance). Pokud je součástí práce „profesní riziko" je periodická prohlídka vyžadována. Periodické prohlídky se provádí i u prací na dohodu, je-li součástí práce „profesní riziko".

 4. Z profesních rizik jsou vyřazeny tyto činnosti:
  • řidiči referenti,
  • práce ve školách a školských zařízeních,
  • činnosti epidemiologicky závažné,
  • hlasová zátěž.
 5. Pokud je mimořádná prohlídka provedena v úplném rozsahu, stanoví se nová lhůta pro provedení další periodické prohlídky. Pokud je provedena v neúplném rozsahu, nedochází ke změně lhůty provedení periodické prohlídky stanovené při předchozí prohlídce.

 6. Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky musí obsahovat – konkrétní pracovní činnosti a režim pracovní doby.

 7. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci a ke vzdělávání musí navíc obsahovat – identifikační údaje posuzujícího lékaře a jeho podpis

za kolektiv NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Ing. Michaela Poledníková


« zpět

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.