Aktuality

Nový zákon o prevenci závažných havárií

30/11/2015
Vážení obchodní přátelé, touto zprávou Vás informuje o novém zákoně č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií. Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz: přečíst celé »

Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

05/11/2015
Vážení obchodní přátelé, touto zprávou Vás informujeme o novém nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz: přečíst celé »

Nová vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

28/08/2015
Vážení obchodní přátelé, touto zprávou Vás informuje o nové vyhlášce č. 180/2015 Sb. o zakázaných pracích a pracovištích. Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz: přečíst celé »

Nový zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

28/08/2015
Vážení obchodní přátelé, touto zprávou Vás upozorňujeme na nový zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi (zákon o pyrotechnice). Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz: přečíst celé »

Novela zákoníku práce

28/08/2015
Vážení obchodní přátelé, touto zprávou Vás informujeme o novele zákoníku práce. Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz: přečíst celé »
1 2 3