Dokumentace

Zpracování návrhuů na zařazení prací do kategorií podle zdravotního ohrožení

Provozní řády pro stravovací zařízení

Provozní řády pro ubytovací zařízení

Provozní řády pro povoz laboratoří

Provozní řády pro zdravotnická zařízení a ústavy sociální péče

Sanitační řády pro provoz stravovacích zařízení

Systém kritických bodů HACCP

Zpracování a vedení evidence rizikových prací