Konzultace a poradenství

  • Bezplatná konzultace pro stálé klienty telefonicky nebo e-mailem
  • Vypracování stanovisek, posudků a zpráv podle potřeb objednatele