Odborná způsobilost našich zaměstnanců

Veškeré činnosti nabízené naší firmou jsou založeny na tradici, zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich pracovníků. Zaměstnanci a spolupracovníci naší firmy jsou odborně způsobilé osoby a jsou držiteli příslušných kvalifikačních osvědčení, jejichž nutnost je podmíněna příslušnými legislativními požadavky. Odbornost pracovníků se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích dle příslušných legislativních požadavků.