Zastupování při jednání a kontrolách státního odborného dozoru

  • Obchodní partnery zastupujeme při jednání a kontrolách státního odborného dozoru – Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor
  • Připravujeme dokumenty k jednání, provádíme konzultace s dalšími odborníky v rámci odborného dozoru