Vnitřní organizační předpis zaměstnavatele

  • Vnitřní předpis pro zavedení řízení systému zajišťování BOZP
  • Vypracování osnovy školení BOZP podle charakteru výroby objednavatele
  • Pracovní řád v rozsahu požadavku zákoníku práce
  • Další provozní a organizační předpisy podle potřeb objednatele požadovaných právními nebo technickými předpisy
  • Aktualizace již zpracovaných organizačních předpisů v souladu s platnými předpisy