Zpracováváme tyto a další předpisy

Provozní předpisy

 • Návody k používání strojů a zařízení
 • Místní bezpečnostní předpis pro používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Místní bezpečnostní předpis pro provoz dopravních prostředků
 • Místní bezpečnostní předpis pro provoz a údržbu manipulačních vozíků
 • Místní řády skladů
 • a další

Provozní řády pro provozovaná zařízení

 • Nízkotlaké a středotlaké kotelny
 • Zásobníky sypkých hmot
 • Průmyslový plynovod
 • Dopravníky
 • a další

Provozní předpisy pro stavební činnosti

 • Technologické postupy pro práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví
 • Plán BOZP na staveništi podle místních podmínek

Směrnice a pracovní postupy

 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných nápojů
 • Seznam zakázaných prací a pracovišť, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní
 • a další

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.