Zpracování rizik

  • Vymezení pracovního prostoru, kde bude prováděno hodnocení rizik
  • Vyhledání a analýza pracovních rizik – stanovení nejvhodnější metody
  • Vyhledání a analýza rizik u nových strojních zařízení
  • Stanovení pracovních rizik a jejich ocenění
  • Vlastní hodnocení pracovních rizik a rizik u strojních zařízení
  • Návrhy na odstranění nebo omezení negativního působení rizik
  • Pravidelné hodnocení pracovních rizik
  • Projednání zjištěných pracovních rizik se zaměstnanci