Kontakt

 

ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava Kunčičky 

Tel.:

(+ 420) 596 743 933

(+ 420) 596 745 529

Fax: (+ 420) 596 745 529
Email: neweltom@neweltom.cz

 

Pobočka Praha

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Pražská 810/16
102 21 Praha 10 - Hostivař 

Tel.: (+ 420) 272 654 582

Areál "CSI" - Centrum stavebního inženýrství, a.s.

 

Pobočka Plzeň

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Zámecká 1
335 61 Spálené Pořičí

Tel.: (+ 420) 731 214 680

 

Detašované pracoviště Brno

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Hviezdoslavova 47
627 00 Brno

Tel.: (+420) 727 925 836

 

 

Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D.

ivan.kricfalusi@neweltom.cz

jednatel společnosti; pracovní úrazy

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění

Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 5.6.2018

OSVĚDČENÍ
odborně způsobilé osoby v požární ochraně podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 21. 4. 1997

OSVĚDČENIE
o odbornej príprave bezpečnostných technikov Slovenské republiky
Vydal: BOZPO, s.r.o.
Dne: 16. 1. 2009


Jarmila Halfarová

jarmila.halfarová@neweltom.cz

sekretariát

 

Ing. Petr Andiel

petr.andiel@neweltom.cz

vedoucí provozu; zdvihací zařízení; tlakové nádoby; analýza rizik

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění

Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 5.6.2018

OSVĚDČENÍ
odborně způsobilé osoby v požární ochraně podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 11. 8. 2004

OSVĚDČENÍ
k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení
Vydal: TIČR Praha, pobočka Ostrava
Dne: 19. 4. 2016

OSVĚDČENÍ
k provádění revizí a revizních zkoušek provozovaných vyhrazených tlakových zařízení

Vydal: TIČR Praha, pobočka Ostrava
Dne: 11. 6. 2019
 
Jiří Bohuš

jiri.bohus@neweltom.cz

manager BOZP a PO; koordinátor BOZP na staveništi; analýza rizik; plynvá zařízení

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění

Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 5.6.2018

OSVĚDČENÍ
technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění

Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 26. 10. 2010

OSVĚDČENÍ

k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených plynových zařízení
Vydal: TIČR Praha, pobočka Ostrava
Dne: 24.5.2017

 

Ing. Martin Náhlý

martin.nahly@neweltom.cz

manager BOZP a PO; koordinátor BOZP na staveništi

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s. r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA Plus, s.r.o.
Dne: 5.6.2018

OSVĚDČENÍ

technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 10. 4. 2013

  

 Ing.Michaela Malysiaková

michaela.malysiakova@neweltom.cz 

manager BOZP a PO

OSVĚDČENÍ

o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění 
Vydal: NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Dne: 27.8.2020

OSVĚDČENÍ

odborně způsobilé technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 17.9.2018 

 

Ing. Bc. Michaela Poledníková

michaela.polednikova@neweltom.cz

manager životního prostředí; garant vzdělávání a zkoušek odborně způsobilých osob; hygiena práce

OSVĚDČENÍ
pro výkon agendy ekologie v malých a středních podnicích
Vydal: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o.
Dne: 27. 4. 2007

  

Ing. Monika Suffnerová

monika.suffnerova@neweltom.cz

manager BOZP a PO, strojírenství

OSVĚDČENÍ

o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 24.1.2019

OSVĚDČENÍ
odborně způsobilé osoby v požární ochraně podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 10.7.2007


Ing. Tomáš Svoboda

tomas.svoboda@neweltom.cz  

manager BOZP a PO, instruktor obluhy manipulačních vozíků

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 15. 10. 2004

OSVĚDČENÍ

Instruktor obsluhy manipulačních vozíků

Vydal: Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Dne: 22.5.2019


Igor Šimůnek

igor.simunek@neweltom.cz

manager BOZP a PO, administrativní provozy

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 4.6.2018

OSVĚDČENÍ
technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 24. 7. 2008

 

Ing. Tomáš Votoček

tomas.votocek@neweltom.cz

manager BOZP a PO; koordinátor BOZP na staveništi; ekologie; plynová zařízení

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 19. 10. 2017

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 309/2006 Sb., v platném znění
Vydal: ZEKA plus, s.r.o.
Dne: 5. 6. 2018

OSVĚDČENÍ
technika požární ochrany podle zákona 133/1985 Sb., v platném znění
Vydal: Ministerstvo vnitra ČR
Dne: 22. 10. 2012 

 OSVĚDČENÍ

 k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených plynových zařízení
Vydal: TIČR Praha, pobočka Ostrava
Dne: 20.11.2018

OSVĚDČENÍ
kurz Podnikový ekolog
Vydal: EnviGroup s.r.o.
Dne: 4. 11. 2014 

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete:


Spoje MHD:

Tramvaj – linky č. 4, 14 – zastávka Osada Míru,

BUS – linky 31, 45, 57, 74 - zastávka Vratimovská na ul. Rudná, (pěšky cca 200 m směr světelná křižovatka na tramvajové linky 4, 14 – zastávka Vratimovská směr Martinov nebo směr Hlučínská na zastávku Osada Míru)

 

Parkování vozidel možné na parkovišti vedle administrativní budovy.