Provádíme nebo zajišťujeme kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

  • Hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné)
  • Požární hydranty a suchovody
  • Zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře, požární ucpávky, vodní clony, požární přepážky
  • Zařízení pro požární signalizaci – elektrická požární signalizace
  • Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu – stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení
  • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru – zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, kouřotěsné dveře
  • Zařízení pro únik osob při požáru – nouzové osvětlení, bezpečnostní a výstražná zařízení
  • Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.