Provádíme nebo zajišťujeme kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany

  • Hasicí přístroje (přenosné, přívěsné a pojízdné)
  • Požární hydranty a suchovody
  • Zařízení pro omezení šíření požáru – požární dveře, požární ucpávky, vodní clony, požární přepážky
  • Zařízení pro požární signalizaci – elektrická požární signalizace
  • Zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu – stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení
  • Zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru – zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, kouřotěsné dveře
  • Zařízení pro únik osob při požáru – nouzové osvětlení, bezpečnostní a výstražná zařízení
  • Náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení