Odborná způsobilost našich zaměstnanců

Veškeré činnosti nabízené naší spoečností jsou založeny na tradici, zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich zaměstannců. Zaměstnanci včetně spolupracovníků naší společnosti jsou odborně způsobilé osoby v požární ochraně nebo technici požární ochrany a jsou držiteli příslušných osvědčení a oprávnění, jejichž nutnost je podmíněna příslušnými legislativními požadavky. Odbornost zaměstnanců průběžně zvyšujeme účastí na školeních a seminářích.