Zpracovávání dokumentace

 • Začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů - operativní karta, operativní plán
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro stavební řízení
 • Dodání požárních knih
 • Dodání "Záznamového deníku kontrol nouzového osvětlení"