Prohlášení o shodě

  • Provádíme kontroly strojů, zařízení, přístrojů a výrobků k ověření shody s příslušnými předpisy
  • Vypracováváme "Návody k použití" pro konkrétní zařízení
  • Jako třetí nezávislá strana vypracováváme "ES Prohlášení o shodě" na základě splnění právních a technických požadavků
  • Zpracováváme stanoviska pro vystavení "ES Prohlášení o shodě"