Zahraniční činnost

Veškeré služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, bezpečnosti technických zařízení a požární ochrany zajišťujeme také na území Slovenské republiky prostřednictvím spolupracující firmy. Garantujeme poskytování služeb v souladu s platnou právní úpravou Slovenské republiky v uvedených oblastech. Tato nabídka je velmi zajímavá především pro české firmy, které rozšiřují svou činnost na Slovensko. Další informace o našem partnerovi na www.boz.sk.