Prověrky pracovišť

  • Provádění prohlídek pracovišť z hlediska dodržování předpisů na úseku ekologie
  • Kontrola povinné agendy ekologie