Ceny přípravných kurzů a zkoušek z odborné způsobilosti


Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik Cena (Kč)
Přípravné kurzy:
1-denní kurz
1-denní kurz-periodická zkouška

1.600,-
825,-
Zkouška v řádném termínu 6.000,-
Opravná zkouška 3.000,-
Periodická zkouška 4.000,-Odborná způsobilost k činnostem koordinátora BOZP na staveništi Cena (Kč)
Přípravné kurzy:
1-denní kurz
1-denní kurz-periodická zkouška

1.600,-
825,-
Zkouška v řádném termínu 5.000,-
Opravná zkouška 3.000,-
Periodická zkouška 4.000,-Opravná zkouška - pokud uchazeč o zkoušku nevyhoví u zkoušky nebo její části v řádném termínu má možnost vykonat opravnou zkoušku.

Periodická zkouška - dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění se zkouška z odborné způsobilosti skládá opakovaně každých 5 let.