Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v PREVENCI RIZIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR udělilo společnosti NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

 

Držitel akreditace  NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava - Kunčičky 
Odborný garant Ing. Monika Suffnerová 
Administrátor zkoušky Ing. Michaela Poledníková
Kontakt Tel.: 596 743 933
Fax.: 596 745 529
Mob.: 731 441 222
E-mail: michaela.polednikova@neweltom.cz