Měření hygienických limitů

Zajišťování měření hygienických limitů na pracovišti

  • měření hluku
  • měření vibrací
  • měření prašnosti
  • měření výskytu poletavých azbestových vláken v pracovním prostředí
  • měření osvětlení pracovišť
  • zpracování stanovisek vztahující se k naměřeným hodnotám hygienických limitů