Revize a kontroly

Provádíme kontroly a revize

 • Elektrických zařízení včetně hromosvodů
 • Vyhrazených tlakových zařízení
 • Zdvihacích zařízení
 • Elektrického ručního nářadí
 • Elektrických spotřebičů
 • Odborné prohlídky nízkotlakých a středotlakých kotelen
 • Požárně bezpečnostní zařízení
 • Hasicích přístrojů a požárních hydrantů

Dokumentace

 • Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů pro elektrická zařízení 
 • Zpracování plánů revizí technických zařízení
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení