NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Společnost NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. vznikla 18. 3. 1997 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného

 Krajským soudem v Ostravě. Společnost má sídlo v Ostravě a má zřízenou pobočku v Praze 10 – Hostivaři a detašované pracoviště v Brně.

 

Nabízené služby zajišťuje vlastními zaměstnanci, kteří jsou držiteli osvědčení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, osoby odborně způsobilé v požární ochraně a koordinátora BOZP na staveništi.

 

Oblast životního prostředí zajišťují pracovníci s osvědčením pro výkon agendy ekologie v malých a středních podnicích.

 

Speciální činnosti zajišťujeme externími dodavateli, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

 

Společnost NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. zajišťuje a provádí revize vyhrazených technických zařízení na základě "oprávnění" vydaných Technickou inspekcí České republiky, nebo prostřednictvím dodavatelů vlastnící příslušná oprávnění.

 

Již od roku 1997 se naše firma věnuje „prohlášení o shodě“ v rámci kterého provádíme posouzení dovezených nebo zhotovených výrobků včetně jejich průvodní dokumentace.

 

Naše firma se mimo jiné podílí na výuce studentů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 

V roce 2007 jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a v roce 2010 jsme úspěšně absolvovali reakreditaci k provádění těchto zkoušek na dalších 10 let. V roce 2014 jsme úspěšně získali absolvovali reakreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi na dalších 10 let.

 

 

 

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.