NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.

Společnost NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. vznikla 18. 3. 1997 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného

 Krajským soudem v Ostravě. Společnost má sídlo v Ostravě a má zřízenou pobočku v Praze 10 – Hostivaři a detašované pracoviště v Brně.

 

Nabízené služby zajišťuje vlastními zaměstnanci, kteří jsou držiteli osvědčení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, osoby odborně způsobilé v požární ochraně a koordinátora BOZP na staveništi.

 

Oblast životního prostředí zajišťují pracovníci s osvědčením pro výkon agendy ekologie v malých a středních podnicích.

 

Speciální činnosti zajišťujeme externími dodavateli, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

 

Společnost NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. zajišťuje a provádí revize vyhrazených technických zařízení na základě "oprávnění" vydaných Technickou inspekcí České republiky, nebo prostřednictvím dodavatelů vlastnící příslušná oprávnění.

 

Již od roku 1997 se naše firma věnuje „prohlášení o shodě“ v rámci kterého provádíme posouzení dovezených nebo zhotovených výrobků včetně jejich průvodní dokumentace.

 

Naše firma se mimo jiné podílí na výuce studentů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství.

 

V roce 2007 jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a v roce 2010 jsme úspěšně absolvovali reakreditaci k provádění těchto zkoušek na dalších 10 let. V roce 2014 jsme úspěšně získali absolvovali reakreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi na dalších 10 let.