Přehled jednotlivých druhů prováděných školení

 • Vstupní školení pro zaměstnance z předpisů BOZP a hygieny práce
 • Vstupní školení pro vedoucí zaměstnance z předpisů BOZP a hygieny práce
 • Periodické školení pro zaměstnance z předpisů BOZP a hygieny práce
 • Periodické školení pro vedoucí zaměstnance z předpisů BOZP a hygieny práce
 • Jeřábníků třídy „O“, „A“, „B“, „D“
 • Lešenářů
 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
 • Obsluh křovinořezů
 • Obsluh nízkotlakých kotelen
 • Obsluh pracovních plošin
 • Obsluh tlakových nádob stabilních
 • Odborná příprava členů preventivní požární hlídky
 • Odborná příprava preventistů požární hlídky
 • Pracovníků pro práce ve výškách
 • Pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
 • Řidičů referentských vozidel
 • Řidičů manipulačních vozíků
 • Vazačiů třídy „A“, „B“
 • Další odborná školení podle potřeb obchodního partnera
 • Školení elektrikářů - vyhláška č. 50/1978 sb. - termíny školení