Šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání

  • Provádění šetření pracovních úrazů na místě a zpracování dokumentace z šetření
  • Zaslání dokumentů ze šetření pracovního úrazu příslušným orgánům ve stanovených termínech
  • Vyhotovení dokumentace pro řízení odškodnění pracovního úrazu a pro vyplacení náhrad škody vzniklé pracovním úrazem
  • Zpracování závěrečné zprávy ze smrtelného úrazu nebo úrazu s dobou hospitalizace delší než 5 kalendářních dnů
  • Zastupování při jednání s orgány a organizacemi v rámci šetření pracovních úrazů
  • Dodání "Knih úrazů" pro evidenci všech pracovních úrazů
  • Vedeme evidenci všech pracovních úrazů u objednatele