Zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • Zavedení systému a řízení BOZP podle potřeb objednatele
  • Provedení vnitřního auditu