Krizové řízení a havarijní plánování

Krizové řízení

 • Navrhujeme souhrn řídících opatření včetně analýzy a vyhodnocení bezpečnostních rizik a dalších činností souvisejících s řešením krizové situace
 • Posuzujeme možnost vzniku jednotlivých krizových situací a navrhujeme způsob zajištění požadovaných činností
 • Zpracováváme krizové plány a plány krizové připravenosti v rámci připravenosti na řešení krizových situací

Havarijní plánování

 • Zpracováváme havarijní plány s cílem snížit pravděpodobnost vzniku mimořádné události a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí
 • Zpracováváme protokoly o zařazení nebo nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B podle množství nebezpečné chemické látky
 • Provádíme analýzu a hodnocení rizik závažné havárie pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy
 • Zpracováváme bezpečnostní program prevence závažné havárie při zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A
 • Zpracováváme bezpečnostní zprávu při zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B
 • Zpracováváme plán fyzické ochrany pokud je objekt nebo zařízení zařazeno do skupiny A nebo B
 • Zpracováváme vnitřní havarijní plán, písemné podklady pro zpracování vnějšího havarijního plánu a plány konkrétních činností v souladu s požadavky příslušných předpisů

Reference

 • GE Money Bank, a.s.
 • Finanční ředitelství v Ostravě
 • Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
 • MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.
 • Lonza Biotec, s.r.o.
 • a další