Provádíme školení

  • Vedoucích zaměstnanců z předpisů požární ochrany
  • Zaměstnanců z předpisů požární ochrany
  • Preventivních požárních hlídek
  • Preventistů požární ochrany
  • Osob zajišťující požární ochranu v mimopracovní dobu