Prověrky pracovišť

  • Provádění prohlídek pracovišť z hlediska dodržování předpisů v požární ochraně osobou odborně způsobilou nebo technikem požární ochrany
  • Organizování a vyhodnocování cvičných požárních poplachů
  • Revize požární dokumentace