Odborná způsobilost k činnostem KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo společnosti NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Držitel akreditace

NEW ELTOM Ostrava, s.r.o.
Vratimovská 624/11
718 00 Ostrava - Kunčičky 

Odborný garant Ing. Petr Andiel
Administrátor zkoušky Ing. Michaela Poledníková 
Kontakt Tel.: 596 743 933
Fax.: 596 745 529
Mob.: 731 441 222
E-mail: michaela.polednikova@neweltom.cz